preloader

În scopul asigurării siguranţei Dumneavoastră  şi a animalelor din colecţia grădinii, vă rugăm ca pe parcursul vizitei în  Grădina Zoologică “Prof. Ion Crisan “ din Resita să respectaţi  următoarele reguli:

1. Respectaţi semnele de avertizare afişate la intrarea în Grădina Zoologică precum şi pe cele amplasate de-a lungul traseelor de vizitare.

2. NU introduceţi animale în incinta parcului, pentru că astfel există pericolul de contaminare şi îmbolnăvire cu diverşi agenţi patogeni, precum şi expunere la stress a animalelor acestui parc.

3. Pe teritoriul Gradinii Zoologice este interzisă hrănirea animalelor ! Această interdicţie rezidă din raţiuni obiective, de protecţie a sănătăţii animalelor şi oamenilor deopotrivă.

4. NU speriaţi animalele ! NU introduceţi în incinta parcului zoologic obiecte sau jucării (spre exemplu baloane, mingi, pistoale cu apă), care ar putea speria animalele !

5. Păstraţi curăţenia pe teritoriul Grădinii Zoologice.

6. Copii cu vârsta sub 14 ani pot vizita grădina numai însoţiţi de o persoană responsabilă adultă.

7. Persoanele cu handicap mental pot vizita această grădină doar supravegheaţi de o persoană adultă însoţitoare.

8. Cu excepţia lucrătorilor din grădină, circulaţia pe teritoriul grădinii zoo este strict pietonală.

9. Publicul va putea vizita doar zonele de acces pentru public, folosind cărările grădinii.

10. Este interzisă trecerea peste garduri şi depăşirea cablului (frânghiei) de delimitare, precum şi introducerea mâinii prin elementele gardurilor de protecţie. Prin astfel de acţiuni vă supuneţi la riscuri şi pericole deosebite.

11. Supravegheaţi cu deosebită atenţie copii în special când treceţi pe lângă habitatele pentru animale supravegheate cu gard electric, cabluri (frânghii) de delimitare sau zone delimitate cu lucii de apă.

12. Pe teritoriul Grădinii Zoologice este interzisă intrarea în canalele şi luciile cu apă (bălţi), scăldatul, precum şi păşirea/patinarea pe gheaţa formată pe acestea.

13. În caz de accident sau incident deosebit, anunţaţi în cel mai scurt timp primul lucrător din cadrul parcului. Cutia pentru acordarea primului ajutor se găseşte la casieria grădinii şi la birourile administrative din clădirea care adăposteşte habitatul urşilor.

14. Fumatul este interzis pe teritoriul Grădinii Zoologice.

15. În perimetrul Parcului Zoologic este interzisă aprinderea focului sau utilizarea oricărei instalaţii sau obiect care ar putea constitui sursă de foc.

16. Pentru distrugerile provocate bunurilor Grădinii Zoologice (animalelor şi plantelor), persoanele responsabile răspund pentru prejudiciul cauzat.

17. Locul de joacă pentru copii şi jocurile interactive pot fi utilizate de către copii doar sub supravegherea persoanei adulte însoţitoare.

18. Pe teritoriul Parcului Zoologic, persoanele fizice pot realiza fotografii, materiale video şi audio cu aparatele proprii, fără a fi necesară o aprobare specială. Reprezentanţii presei scrise şi mass-media vor putea realiza interviuri, fotografii şi materiale audio după înştiinţarea prealabilă şi aprobarea conducerii Grădinii Zoologice.

În cazul încălcării prevederilor prezentului regulament de vizitare al grădinii, tulburării climatului de ordine şi linişte publică, personalul din cadrul grădinii zoologice va interveni de îndată prin îndemnarea persoanei către un comportament adecvat, iar în caz de nevoie pentru a solicita părăsirea imediată a parcului. În caz de nevoie, se poate apela şi la sprijinul organelor de ordine publică, pentru restabilirea ordinii publice sau pentru luarea măsurilor împotriva persoanelor care au încălcat legea.

În cazul în care semnalaţi apariţia unui focar de incendiu, sunteţi martorul unui accident sau incident deosebit în cadrul Grădinii Zoologice, vă rugăm să ne semnalaţi acestea, sunând de îndată la numărul de telefon: +40 256 408.300, 112 (în timpul zilei) şi telefonul de serviciu +40 356 004152.

© 2017 - 2024. Zoo Reșița. Toate drepturile rezervate.

administrare web by incredibleit.ro